Kørekort til autocamper

Regler for kørekort til autocamper

Kørekort til autocamper

Har du det rigtige kørekort til autocamper? Se hvilket kørekort der kræves for, at køre en autocamper på over 3500 kg. 

Kørekort til autocamper

Kørekort til autocamper

Autocamper under 3500 kg kræver kørekort til kategori B.
Autocamper over 3500 kg kræver kørekort til kategori C1 (lille lastbil) eller C (stor lastbil).

Har du erhvervet kørekort til kategori D (bus) i perioden fra 1. juli 1996 til 1. maj 2009 giver det ret til at føre autocamper over 3500 kg – GÆLDER dog kun ved kørsel i Danmark.

Har du erhvervet kørekort til autocamper over 3.500 kg i perioden fra 1. juli 1996 til 1. maj 2009: Så har du D-bus kørekort, som efter 19 januar 2013 kun gælder ved kørsel i Danmark. Skal du til udlandet, må du op til ny køreprøve for at erhverve kørekort til kategori C1.

Kørekort C1 : ( lille lastbil) til maks 7.500 kg og kørekort C (stor lastbil) udstedes for 5 år ad gangen.
Fornyelse af kørekort til lastbil og bus koster 220 kr. (2012) for ansøgere mellem 50 og 70 år. Glemmer du at forny kørekortet, i over 3 år – skal du til kontrollerende køreprøve for at få dit kørekort igen. Alders betingelser Kategori C1 (lille lastbil) og kategori C1 med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) a) 18 år og Kategori C (stor lastbil) og kategori C med stort påhængskøretøj (kategori C/E) e) 21 år (i visse tilfælde 18 år). Fornyelse: Hvis du allerede har kørekort, må du fra den 19. januar 2013 køre de samme køretøjer, som du kunne køre før denne dato. Dog kan vilkårene for efterfølgende udstedelser af kørekort

Kørekort

De fleste autocampere har en vægt total på 3500 kg., som kræver et B kørekort. Ved køb af autocamper på mere end 3500 kræves et C1 kørekort.

Køretøjets vægt Påhængsvognens vægt Kørekort
Op til 3500 kg Op til 750 kg B
Op til 3500 kg Mellem 751 og 3500 kg B+E
Op til 3500 kg Mere end 3500 kg C+E
3501 kg og op Op til 750 kg C
3501 kg og op Over 750 kg C+E

 

Nye kørekort regler for autocamper over 3500 kg.

Nye regler for gyldighed

Kørekort, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet. Alle kørekort skal dog senest den 18. januar 2033 være ombyttet til den nye kreditkortmodel.

Alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, vil få en gyldighedsperiode på højst 15 år afhængig af kørekortets kategori(er), din alder og dit helbred.

Kørekort, som udstedes fra den 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

15 år:
• AM (lille og stor knallert)
• A1 (lille motorcykel)
• A2 (mellemstor motorcykel)
• A (stor motorcykel)
• B (almindelig bil)
• B/E (bil med stort påhængskøretøj)
• kørekort til traktor/motorredskab

5 år:
• C1 (lille lastbil)
• C (stor lastbil)
• D1 (lille bus)
• D (stor bus)
• C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj).

Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring skal ligesom i dag udstedes med en gyldighedstid på 5 år. I forhold til personer, som nærmer sig de 70 år, er der ikke ændret i de gældende regler, hvorefter gyldighedstiden gradueres efterhånden, som personerne bliver ældre.

Til dig, der allerede har et kørekort

Hvis du allerede har kørekort, må du fra den 19. januar 2013 køre de samme køretøjer, som du kunne køre før denne dato. Dog kan vilkårene for efterfølgende udstedelser af kørekort ændre sig, f.eks. gyldighedsperiode, helbredskrav og lægebesøg.

Nye kørekortkategorier og alderskrav

Når de nye kørekortregler træder i kraft, indføres der som nævnt nye kørekortkategorier og alderskrav. Ændringerne medfører, at du fremover gradvist med alderen og erfaringen kan opnå adgang til de store motorcykler, store lastbiler og store busser.

Fra den 19. januar 2013 kan du få udstedt kørekort til følende kategorier:

1) Kategori AM (ny kategori)
a) Lille knallert
b) Stor knallert
2) Kategori A1 (ny kategori)
Lille motorcykel.
3) Kategori A2 (ny kategori)
Mellemstor motorcykel.
4) Kategori A
Stor motorcykel.
5) Kategori B
Almindelig bil.
6) Kategori C1 (ny kategori)
Lille lastbil.
7) Kategori C
Stor lastbil.
8) Kategori D1 (ny kategori)
Lille bus.
9) Kategori D
Stor bus.
10) Kategori E
Stort påhængskøretøj.
 a) Kategori B med stort påhængskøretøj (kategori B/E).
b) Kategori C1 med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) (ny kategori)
c) Kategori C med stort påhængskøretøj (kategori C/E).
d) Kategori D1 med stort påhængskøretøj (kategori D1/E) (ny kategori)
e) Kategori D med stort påhængskøretøj (kategori D/E).

Fra den 19. januar 2013 gælder følgende alderskrav, når du skal tage kørekort

Kategori Alderskrav
Kategori AM (lille knallert) 16 år

a) Kategori AM (stor knallert)  b) 18 årc)
Kategori A1
(lille motorcykel) a) 18 år
Kategori A2
(mellemstor motorcykel) b) 20 år*
Kategori A
(stor motorcykel) c) 24 år, dog 22 år hvis mindst to års erfaring fra kategori A2 (ny kategori) eller kategori A (lille motorcykel) (gammel kategori) **
d)
Kategori B (almindelig bil) og kategori B med stort påhængskøretøj (kategori B/E) 18 år***
Kategori C1 (lille lastbil) og kategori C1 med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) a) 18 år
Kategori C (stor lastbil) og kategori C med stort påhængskøretøj (kategori C/E) e) 21 år (i visse tilfælde 18 år)
Kategori D1 (lille bus) og kategori D1 med stort påhængskøretøj (kategori D1/E) a) 21 år
f) Kategori D (stor bus) og kategori D med stort påhængskøretøj (kategori D/E)
a)  b) 24 år (i visse tilfælde 21 år)
*18 år, hvis den pågældende er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Før det fyldte 20. år giver kørekortet alene ret til at føre køretøjet i tjenesten.
**21 år, hvis den pågældende er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller man alene skal have ret til at føre visse køretøjer. Før det fyldte 24. år (22. år med mindst to års erfaring fra kategori A2) giver kørekortet alene ret til at føre køretøjet i tjenesten.
*** enkelte køretøjer kræver dog, at den pågældende er fyldt 21 år

 

Kørekort til autocamper usa, Kørekort til autocamper Australien, Kørekort til autocamper New Zealand, Kørekort til autocamper England

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.