Autocamper og Vægt betegnelser

Autocamper og Vægt

Autocamper Udstry og Brug

Vægt betegnelser:

Egenvægt er køretøjets vægt, når det køre ud fra fabrikken uden drivmidler.
Tjenestevægt (køreklar vægt) er køretøjets egenvægt + fører=75 kg + 90% fyldt dieseltank(vægtfylde for diesel er 0,84 kg/l) + fyldt vandtank, evt toiletbeholde samt varmvandsbeholder + 2 x fyldte gasflasker+ kabeltromle + brandslukker + værktøj + reservehjul.
Faktiskvægt er køretøjets tjenestevægt + last/personvægt mm. her og nu.
Teknisk tilladt totalvægt er den maximale vægt, som autocamper med læs må have ifølge producenten. denne vægt kan være ændret, hvis autocamperen er op- eller nedvejet.
Tilladt totalvægt er køretøjets maksimale vægt i læsset tilstand og med fører, passagere, hunde og driftmidler.Autocamper og Vægt betegnelser 2
Beregning af teknisk totalvægt:
Tjenestevægt + 75 kg x antal passagerer bilen er indrettet til + 10 kg x antal personer (siddepladser) bilen er indrettet til + 10 kg x bilens længde (i m).
Evt overskydende vægt, er den vægt du kan tillade dig at tilføje autocamperen ekstra udstyr med, ud over standard fabriksmonteret udstyr. I 10 kg x bilens længde i meter, indgår evt cykler, borde,stole, service ect.

Kørsel med overlæs:
Generelt:
Loven siger, at et registreret eller godkendt køretøj aldrig må belastes med en større vægt,
end det er registreret eller godkendt til at bære. 
Reglen om overlæs omfatter både personer og gods.
En almindelig personbil, registreret til privat kørsel, er ikke godkendt til et bestemt antal
personer, men vedrørende evt. overlæs er det afgørende, om vægten af personer og evt. 
bagage i bilen overskrider den tilladte totalvægt.Autocamper og Vægt betegnelser 3

Ved kørsel med overlæs beregnes overskridelsen i %, i forhold til den Tilladte Totalvægt.
Der kan rejses tiltale for kørsel med overlæs når:
Det tilladte akseltryk, for en enkelt aksel, overskrides med mere end 7%.
Det tilladte akseltryk, for en enkelt aksel, overskrides med mere end 500 kg.
Køretøjets tilladte totalvægt overskrides med mere end 7%.

Eksempel:
Når en trailer med en tilladt totalvægt på 750 kg belæsses til en faktisk totalvægt på 802,50 kg,
er overskridelsen = 7%

Bøde ved overskridelse af tilladt akseltryk / totalvægt:
Fører: kr. 20,00 pr. %
Ejer: kr. 50,00 pr. %
Chauffør på køretøj over 3500 kg: kr. 100,00 pr. %

Hvis overskridelsen er på mere end 500 kg, men ikke over 7%:
Fører: kr. 125,00
Ejer: kr. 300,00

Betinget frakendelse af førerretten:
Hvis føreren af et køretøj, med en tilladt totalvægt på over 3500 kg, kører med et overlæs
på mere end 30%, frakendes førerretten betinget.

Ubetinget frakendelse af førerretten:
Hvis føreren af et køretøj, med en tilladt totalvægt på over 3500 kg, kører med et overlæs
på mere end 30%, og samtidigt overskrider en anden bestemmelse, som kan give
ubetinget frakendelse, f.eks. en hastighedsoverskridelse på mere en 40%, frakendes
førerretten ubetinget. (kørekortet mistes i minimum 6 mdr.)

Ved tilladt totalvægt skal mindst 20% af vægten hvile på de styrende aksler
kilde: koereskoler.dk

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.