Autocamper Fakta om flaskegas

Fakta om flaskegas (F-gas) i Autocamper

Gas i Autocamper

Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og sammenpresset til væskeform, der fordamper, når der åbnes for flaskeventilen.

Trykket i en gasflaske er 4-14 bar (højtryk) – afhængigt af temperatur og gasart.Når gassen slippes ud gennem en regulator, har den et tryk på ca. 30 mbar (lavtryk). Det er nemlig det gastryk, som almindeligt gastilbehør solgt i Danmark er konstrueret til (se mærke-plade på gasudstyret). Visse typer gastilbehør funge-rer dog ved det direkte tryk fra en gasflaske med butan eller fra en gasdåse. Spørg din forhandler, hvilken type regulator du skal bruge. Af sikkerhedsmæssige grunde er flaskegas tilsat et kraftigt lugtstof, også kaldet røbestof, så brugeren hurtigt har mulighed for at konstatere, hvis der skulle sive gas fra installationen.Fakta-om-flaskegas-F-gas-2

Om flaskegasinstallationer i Autocamper
Flaskegas er en flytbar, ren og meget anvendelig energikilde, der bruges til en række formål. En typisk flaskegasinstallation består af:
• En gasflaske, af passende størrelse til installationen, tilsluttet en regulator, der nedsætter gastrykket fra flaske til udstyr.
• En almindelig click-on regulator med integreret vippeafbryder, der bruges til at lukke og åbne for gassen. Ved regulator med gevindtilslutning åbnes og lukkes ved håndhjulsventilen på flasken.
• En slangeforbindelse, der er forbundet tilautocamper faste installation eller direkte til gasudstyret.
• Gasudstyr i form af varmeovn, køleskab, komfur, kogeapparat, grill, terrassevarmer
Mange af ovennævnte flaskegasinstallationer er transportable, f.eks. gasgrill, terrassevarmere og små varmeovne med flaskekabinet. Endvidere findes en række varianter af campingudstyr beregnet til montering på éngangsdåse med flaskegas.Fakta-om-flaskegas-autocamper

Flasketyper, køb og ombytning
Gasflasker fås i forskellige størrelser og udformninger.
1) Til mobile produkter som f.eks. ukrudtsbrændere, terrassevarmere og gasgrill anvendes normalt stålflasker (med f.eks. 11 kg gas), letvægtsflasker af kompositmateriale (5 og 10 kg gas), eller en særlig caravanflaske af aluminium (6 kg gas). Disse flasker kan også anvendes indendørs til f.eks. et gaskomfur.
2) Til campingbrug anvendes endvidere ofte små 2 og 3 kg CGI stålflasker.
3) Større gasflasker (17, 22 og 33 kg gas) skal altid placeres udendørs. De bruges typisk
til faste installationer og professionelt brug.

Første gang man skal købe gas, skal man betale for både gas og gasflaske. Gasflasken er herefter køberens ejendom. Når gasflasken er tom, kan den mod betaling for gassen ombyttes med en tilsvarende fyldt gasflaske hos forhandleren. De fyldte gasflasker skal være mærket med gasleverandørens mærke. Gasleverandøren er i forbindelse med hver ny fyldning ansvarlig for at vurdere tilstanden af gasflaske og ventil, samt at flasken er inden for godkend-elsesperioden.

Sikkerhedskrav
Sikkerhedsstyrelsen har som ansvarlig myndighed fastsat en række grundlæggende sikkerhedskrav for brug af flaskegas-installationer og gasforbrugende udstyr.

Gasinstallationer er et job for fagfolk
Man må aldrig selv forsøge at reparere komponenter og gasudstyr eller selv etablere nye flaskegasinstallationer. Det kan være særdeles farligt. Kun autoriserede VVS-installatører og særligt godkendte, kompetente virksomheder må udføre dette arbejdevarmeovn-køleskab-komfur-kogeapparat

Check installationen jævnligt

Hold løbende øje med defekter såsom dårlige slanger eller gasudstyr med ustabil funktion. Det kan f.eks. ses ved at flammerne brænder ujævnt eller har gule flammer. Brug ikke udstyret før en evt. fejl er udbedret. Ved flaskegasinstallationer med aftræk bør man også være opmærksom på, at aftræksrøret ikke er tilstoppet eller utæt. Er man i tvivl, så kontakt en autoriseret VVS-installatør eller en GKV*.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.