Autocamper Storebæltsbroen og Øresundsbroen

Autocamper priser Storebæltsbroen og Øresundsbroen

Autocamper ferie Sverige og Danmark

Autocamper Storebæltsbroen og Øresundsbroen

Storebæltsbroen: Den faste forbindelse over Storebælt – populært kaldet Storebæltsbroen – består af tre dele: Vestbroen, Østbroen og Østtunnelen. I tilknytning hertil er der etableret diverse landanlæg i form af blandt andet nye vej- og jernbanestrækninger samt jordarbejder på Sprogø, der har firedoblet øens areal Kørestrækningen fra Knudshoved til Halsskov er næsten 18 km. Motorvejsforbindelsen består af to broer; Østbroen og Vestbroen. Østbroen omfatter en hængebro med et brospænd på 1624 meter, som bæres af to kæmpe pyloner, der er 254 meter høje. Kørebanen er på det højeste sted 70 meter over havets overflade, og hele broen er 6,8 km lang. Mere information på Storebæltsbroens hjemmesideStorebæltsbroen autocamper

Øresundsbroen: Øresundsforbindelsen, indviet 1. juli 2000, er en fast kombineret bro- og tunnelforbindelse mellem Danmark og Sverige, nærmere bestemt Amager og Skåne. Forbindelsen består af Øresundstunnelen mellem Amager (ved Kastrup syd for København) og den kunstige ø Peberholm (syd for Saltholm) samt Øresundsbroen, en kombineret bjælkebro og skråstagsbro mellem Peberholm og Lernacken (syd for Malmø) i Skåne. Forbindelsen består af en motorvej og et dobbelt jernbanespor. Forbindelsens totale længde er 15,9 km. Mere information på Øresundsbroens hjemmesideØresundsbroen autocamper

BroPas

Krydser du Øresundsbron mere end én gang om året, er BroPas den rigtige aftale for dig. Du betaler med bizz, og får mindst halv pris på turen.

Priser for privatkunder

Priserne er per tur og angivet i danske kroner (DKK) inklusiv 25 procent moms.
Bil op til 6 meter
SmutTur5
BroPas1 100,00 158,00
ØresundPendleren2, enkelttur 1-16 og 51- 100,00 158,00
ØresundPendleren2, enkelttur 17-50 34,00
Kontantbillet 345,00
EasyGo på Øresundsbron 327,75
10-turskort – kortet koster 2.570 3 257,00

 

Autocamper og bil op til 6 meter med anhænger
Kontantbillet  690,00
BroPas 200,00 316,00
EasyGo på Øresundsbron 690,00

 

Autocamper over 6 meter, bil op til 6 meter med anhænger/campingvogn eller bil 6-9 meter4
SmutTur5
BroPas 1 200,00 316,00
Kontantbillet  690,00
EasyGo på Øresundsbron  690,00
10-turskort – kortet koster 2.570 3  514,00
Personbil SmutTur*
Kontantbillet 345,00
BroPas 100,00
158,00
EasyGo på Øresundsbron 327,75
EasyGo på Øresundsbron 180,00

Download Club Øresundsbron gratis app
Hvornår har du allermest brug for tips til ture i Sverige? Det har du naturligvis, når du er i Sverige! Derfor har Club Øresundsbron lavet en gratis app.

 

112 app’en :

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere. Det kan i sidste ende redde menneskeliv.

112 app

Download 112 app. itunes.apple

Download 112 app. google play

 

 

Du skal være opmærksom på:

  • 112 app’en virker kun i Danmark
  • 112 app’en virker ikke, hvis mobilens GPS er deaktiveret
  • 112 app’en kan kun sende GPS-koordinater på steder med dataforbindelse.

 

Lukning af Storebæltsbroen
Storebæltsbroen er normalt åben 24 timer i døgnet året rundt. Da vinden for det meste blæser fra vest, og broen ligger i øst-vestgående retning, er der de allerfleste dage ikke problemer med selv en kraftig vind.

Vejr og vind kan medføre, at broen må lukke for al færdsel af hensyn til trafiksikkerheden. Når broen lukkes helt eller delvist sker det altid i samarbejde med politiet.

Som tommelfingerregel kan man regne med, at der er risiko for, at Storebæltsbroen lukkes for høje og lette køretøjer ved stiv kuling, dvs. vind på 15 m/sek, mens den lukkes for al trafik ved storm, dvs. vind over 25 m/sek.

Se hvornår og hvor længe vejforbindelsen over Storebælt har været lukket her.

Sikkerhedsregler ved kraftig vind på Storebælt

Vind (nord/syd) Information på Storebæltsbroen
Hård vind
(10 m/sek)
Gult blink, skilte og vindposer på broen advarer vindfølsomme køretøjer mod sidevind.
Stiv kuling
(15 m/sek)
Vindfølsomme køretøjer (campingvogne og lette lastbiler) informeres før sidste afkørsel om, at kørsel på broen er midlertidigt lukket.
Anbefalet hastighed for øvrige køretøjer max. 80 km/t.
Stormende kuling
(20 m/sek)
Vindfølsomme køretøjer (campingvogne og lette lastbiler) informeres før sidste afkørsel om, at kørsel på broen er midlertidigt lukket.
Anbefalet hastighed for øvrige køretøjer max. 50 km/t.
Storm
(25 m/sek)
Broen lukkes for al trafik med bomme. Skilte informerer om lukningen og om forventet genåbningstid ved de sidste afkørsler før broen.
 http://www.sundogbaelt.dk

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.