Gasalarm og Sikkerhed i Autocampere

Sikkerhed i Autocamper

Gasalarm og Sikkerhed i Autocampere

Gas sensorer

Enhver gasalarm er bygget op omkring en gas-sensor. Der findes forskellige teknologier hvorledes denne sensor er bygget op. Alle gasdetektorer som anvendes i privat husholdning og autocampere anvender “semiconductor sensorer”, som er coatede med ledende partikler. Når en given gas passerer overfladen på sensoren, ændres sensorens elektriske karakterisitik, og derved regsitreres en alarm tilstand. Gasdetektorer bliver altid kalibreret på basis af en referencegas, som matcher den gas vi ønsker gasdetektoren skal reagere på. Fabrikanten må nødvendigvis råde over referencegas. Uden referencegas er det umuligt at kalibrere en gasalarm – for hvad præcis skal alarmen registrere, og på hvilket niveau ? Hvad er den kritiske alarmtærskel?Dangers

Narkose-alarmen må ikke forveksles med en almindelig gasalarm
Hvert år er der beretninger om, at danske turister i campingvogn eller autocamper er blevet frarøvet deres ejendele – efter at tyveknægte først har bedøvet dem med gas, mens de sov. Derefter har tyvene kunnet trænge ind i vognen og tage, hvad de ville. Narkosealarmens funktion består i at beskytte sig mod narkosegasser, (anæstesi gasser) når man skal overnatte i bilen.
Narkosealarmen er i stand til at opspore narkosegasser i luften FØR de virker bedøvende. Hvis der opspores narkosegasser lyder en høj sirene (85 db)
Narkoselalarmen er yderst følsom overfor alle kulbrinter med bedøvende virkning, men er ikke egnet til at spore naturgas, flaskegas, kulilte og andre lignende gasser.

Kuliltegassen er en af de farligste gasser, du kan risikere at møde. Kulilten er usynlig, smagsløs og lugtfri og kan opstå, hvis du for eksempel har en brændeovn. En ganske farlig situation, hvis du ikke har en kuliltealarm og der udslipper kulilte – ganske små mængder kan være farlige. Har du gas i et rum og en gasalarm, anbefaler vi, at du også har en kuliltealarm. Du kan selv opsætte kuliltealarmen.

Placering af gasalarm
I en autocamper kan man hovedsageligt komme i berøring med:
1) Flaskegas (propan- og butangas)
2)kulilte, CO (ved bl.a. ufuldstændig forbrænding af flaskegas eller udstødning fra bilen)Placeringen af en gasalarm er afhængig af, hvilken massefylde gasarten har.

Placering af gasalarm i autocampere

Gasalarm for

1) narkosegasser

2) flaskegas (propan og butan)

Flaskegas er “tungere” end atmosfæreluften. Derfor skal gasalarmen placeres i nærheden af gulve og skal placers maksimalt ca. 30 cm. over gulvet

Gasalarm for

1) kulilte (CO)

2) naturgas (metan)

Kulilte er “lettere” end atmosfæreluften. Derfor skal gasalarmen placeres i nærheden af loftetog skal placers maksimalt ca. 30 cm. under loftet

Komplet sikkerhedspakke

Nogle alarmer kan dog bruges til begge typer gasarter.
Bla. NX-5 Security center.
Som er en komplet sikkerhedspakke, der advarer fx lastbilchauffører og campingfolket mod bl.a. narkosegasser, co2 og eksplosive gasser.
Alarmen NX-5 vækker de sovende – og skræmmer tyvene væk. NX-5 Security Center – er så effektiv, at den i en specialudgave er godkendt af Nato, og beskytter norske soldater i Afghanistan.nx-5-security-center-

Læs også her noget omkring problemet med hvilke gasarter som kan bruges.
http://www.conda.dk/narkose-gasalarmer.html

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.