Autocamper dæk – dæktryk, sikkerhed, alder, tips

Autocamper dæk

Tjek dæk inden ferien

Hold øje med dæktrykket i autocamperen

Det er dit ansvar at dækkene på din autocamper er i orden. Det er ikke nok at tjekke om dækmønsteret er i orden. Dækkenes alder skal også tjekkes, og selvfølgelig skal du også jævnligt kontrollere dæktryk.checking-pressure autocamper

Et korrekt dæktryk i autocamper har mange fordele.
Sikkerhed: bedre styring og optimerer vejgreb, bremsestabilitet og bremselængden. Ved et lavt dæktryk, sker der en kraftigere opvarmning af dækkene, som svækker dækkomponenterne og øger risikoen for dækeksplosion.
Økonomi: mindre slid og brændstofforbrug. Opretholdelse af det rigtige dæktryk er den mest effektive måde at spare brændstof på.
Miljø: højere brændstofforbrug og CO2-udledning

Hvad er konsekvenserne af for lavt dæktryk?
Indvendig opvarmning af dækket svækker dækkets opbygning og medfører skade. Skulderen slides meget hurtigere. Kørslen bliver mere anstrengende, da du har mindre kontrol over over bilen, og styringen bliver hårdere.

Hvad er konsekvenserne af for højt dæktryk?
Dækkene får vanskeligere ved at absorbere stød, så kørslen bliver mere ukomfortabel. Samtidig forringes styringen på grund af det dårligere vejgreb. Et dæk med for højt tryk har større risiko for at blive beskadiget, når det rammer et vejhul eller kører over en kantsten. Samtidig slides midten af dækkene meget hurtigere.

Hvordan ved jeg, hvad dæktrykket skal være?
Lufttrykket bestemmes ikke af dækket, men af bilen. Derfor fremgår det korrekte dæktryk for en bil ofte af et mærkat på indersiden af lågen til benzintanken, på indersiden af døren i chaufførsiden og altid af bilens instruktionsbog.
Følg altid fabrikantens anvisninger angående dæktryk. Vær opmærksom på, at hvis du skifter til f.eks. varevognsdæk, så skal der højere tryk i dækket end i almindelige standarddæk. Varevognsdæk er mærket med et C, som står for Commercial, dækdimensionen 185 14C er f. eks. hyppigt anvendt på større cautocampere. Disse dæk har 6 eller 8 lag lærred, og således velegnede til tunge transporter. Her kan et tryk på indtil 5,5 bar forekomme.
Det er vigtigt at trykket måles ved kolde dæk. Hvis man måler trykket i et varmt dæk, og så korrigerer for det for høje tryk, så kører man faktisk med for lavt tryk i dækket, og varmeudviklingen øges, med risiko for dækeksplosion til følge.

Dækkenes alder?
Dækkenes alder er ikke ligegyldig! Selvom et dæk ikke er nedslidt, kan det være nødvendigt at foretage en udskiftning pga. alder.
Et dæks gummiblanding påvirkes af vind og vejr, og med tiden vil gummiet blive stivere, hvilket medfører nedsat evne til at gribe fat i vejbelægningen og forøget risiko for revnedannelse.Autocamper dæk - dæktryk, sikkerhed

Når et dæk er 5 år gammelt, anbefales det, at få det kontrolleret af en dæk specialist mindst én gang årligt for at sikre, at det stadig er sikkert at anvende. Er der den mindste tvivl om dækkets fortsatte kvalitet, bør det omgående udskiftes.

Tjek mønsterdybden!

For at sikre vejgrebet skal man sikre sig, at mønsterdybden aldrig kommer under lovens krav som er min. 1,6 mm. Rådet for Større Dæksikkerhed anbefaler dog min. 3 mm ved kørsel om sommeren. Årsagen skyldes, at dæk med lille mønsterdybde ikke kan aflede så store vandmængder, og der vil derfor være større risiko for akvaplaning.
Akvaplaning betyder, at vandet ikke kan ledes væk fra dækket som derfor vil glide ovenpå vandet. Det vil medføre manglende stabilitets- og bremseevner.

Vinteren
Når du vinterparkerer din autocamper skal du hæve dit dæktryk med ca. 0,5 bar i forhold til opgivet dæktryk af hensyn til evt. lufttab over vinteren

Flytte autocamperen en smule så trykket på dækket bliver ensartet, du kan ellers få deformerede dæk.

Sådan læser du et dæk
Hvis du vil vide mere om dine dæk, skal du kunne afkode oplysningerne på sidevæggen. I bilens instruktionsbog kan du se, hvilke dæk der passer til bilen. dækvælger pr. bilmodel

Hvad betyder koderne på siden af mine dæk?

Den første kode angiver dækstørrelsen og den anden den maksimale belastning og hastighed. 235/55 R17 99W (bredde/højde/diameter/belastningsindeks/hastighedsindeks)autocamper dæk

1) Dækbredde (235)
Tallet 235 angiver bredden i millimeter. På standarddæk er dette tal mellem 125 og 335 mm.

2) Sektionshøjde (55)
55 er højden på dæksektionen udtrykt som en procent af bredden. I dette eksempel er højden 55 % den samlede bredde på 235 mm, svarende til 129,25 mm.

3) R
Bogstavet R står for Radial, som er dæktypen. Du vil muligvis også se, at der står ZR, som angiver, at dækket er til høj hastighed, eller RF, som betyder, at det er et run flat-dæk. Selv om de fleste dæk nu er radialdæk, er der på dæk med biaskonstruktion (krydslag) angivet en “-” på denne position.

3) Diameter (17)
17 er dækkets indvendige diameter. Denne udtrykkes altid i tommer. På dæk til personvogne er denne 10-23 tommer.

4) Belastningsindeks (99)
99 er et indeks for maksimal belastningsevne pr. dæk ved den hastighed, der er angivet med hastighedssymbolet (99 = 775 kg).

kilde: firststop.dk

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.