Gasudstyret autocamper

Gastest på Autocamper

Gør din autocamper gas-sikker

Sikkerhed og gas i autocamperen

Som ejer af en autocamper har du ansvaret for, at din vogn er gas-sikker. Det vil sige, at gasudstyret i autocamperen er vedligeholdt og sikkerhedsmæssigt i orden.

Under kørsel er det hensigtsmæssigt at slukke for gaskøleskab og gasvarmer. Der er ikke forbud mod at have det tændt under kørsel, men nogle steder er det forbudt at have tændt for gas. Det gælder f.eks. på tankstationer, garager, på færger, ved færgelejer mv. Hvis du ønsker at køre med gassen tændt findes der forskellige typer af regulator, som er udviklet til kørsel, blandt andet med indbygget crashsensor.

Generelt bør du omgå gas med omtanke og følge nogle basale regler for ikke at komme galt af sted:
– Hold gasbrændere og anden åben ild væk fra teltdug mv.
– Vær opmærksom på, at slanger og slangeforbindelser er i god stand.
– Anbring aldrig gasflasken i stærk sol pga. risikoen for eksplosion.
– Luk altid af for hovedafbryderen på flasken, når den ikke brugesHusk-Kontroll-av-Gassanlegg-i-Bobilen1

Fakta om flaskegas (F-gas)
Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk
og sammenpresset til væskeform, der fordamper, når der åbnes for flaskeventilen.
Trykket i en gasflaske er 4-14 bar (højtryk) – afhængigt af temperatur og gasart.
Når gassen slippes ud gennem en regulator, har den et tryk på ca. 30 mbar
(lavtryk). Det er nemlig det gastryk, som almindeligt gastilbehør solgt i Danmark
er konstrueret til (se mærke-plade på gasudstyret). Visse typer gastilbehør fungerer
dog ved det direkte tryk fra en gasflaske med butan eller fra en gasdåse.
Spørg din forhandler, hvilken type regulator du skal bruge. Af sikkerhedsmæssige
grunde er flaskegas tilsat et kraftigt lugtstof, også kaldet røbestof, så brugeren
hurtigt har mulighed for at konstatere, hvis der skulle sive gas fra installationen.

Montagevejledning for click-on regulatorerIMG11173REG

Sikker omgang med flaskegas Sikkerhedsstyrelsens folder.

Gas i udland

Du skal dog stadig være opmærksom på, hvilken type ventil og tilslutninger, de enkelte lande har. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at medbringe en anden type regulator, end den du normalt benytter, men du kan f.eks. også montere en ekstra regulator, så det er muligt at anvende to forskellige gasflasker. Der findes forskellige omformersæt, så du har mulighed for at tilkoble de mange forskellige europæiske gasflasker. Blandt andet Primagaz har udviklet en Euro-gasflaske, som du kan bytte om til, inden turen starter. Du kan rådføre dig om dette hos din campingforhandler.gas  autocamper

Gastest

Som ejer af en autocamper har du ansvaret for, at din vogn er gas-sikker. Det vil sige, at gasudstyret i autocamperen er vedligeholdt og sikkerhedsmæssigt i orden. Det følger af gasreglementets afsnit B-3.

For at leve op til reglerne anbefaler Sikkerhedsstyrelsen, at ejeren mindst hvert andet år får foretaget en gastest af autocamper gasudstyr. Testen skal ifølge reglerne foretages enten af en autoriseret vvs-installatør med en godkendelse til installation og service, eller en godkendt kompetent virksomhed inden for ”f-gas camping”. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde en komplet liste over autoriserede vvs-installatører og godkendte kompetente virksomheder. Gå ind på www.sik.dk/tjek.
En gastest er omfattende. Den omfatter blandt andet tætheds- og kuliltemåling af udstyret, en funktionskontrol samt et generelt vedligeholdelsestjek af gasudstyret. Installatøren skal udfylde en installations- og servicerapport under testen, og du har som ejer krav på at få en kopi af rapporten. Hermed har du overblik over, hvad der er blevet kontrolleret, og om der er behov for udbedringer. Du kan også bruge rapporten som dokumentation over for forsikringen, hvis der sker en ulykke, eller hvis vognen skal sælges.

Når vi snakker gastest så er det en helhedsafprøvning af systemet, det vil sige at alle aspekter af gassystemet skal kontrolleres. Det er lige fra friskluft åbninger i kabinen til aftrækssystem (udstødningssystem) fra varmeovn, køleskab ect.
Når Co2 indåndes opløses det og udvikler kulsyre og fortrænger luftens ilt. Hvis man har 100 pct. luft, må der maks være 1 pct. Co2 i den luft man skal indånde, derover bliver det sundhedsskadeligt og medfører åndedrætsbesvær og hovedpine. Kommer det op over 5 pct. er der stor risiko for bevidstløshed og død.
Hvis man igen har 100 pct. luft, må der maks være 0,0025 pct. CO i den luft man skal indånde, derover bliver den sundhedsskadeligt.
Kommer den op på 0,1 pct. i 1 time bliver man bevidstløs og efter kun 2 timer er det dræbende. Ved 1 pct. er den øjeblikkelig dræbende. Ved indtagelse af CO forhindrer man blodets iltoptagelse.
CO er lugt-, smags- og farveløs, så man kan kun være sikret mod denne fare hvis man jævnligt får udført en gastest på hele systemet.

www.sik.dk/

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.