Autocamper Batteri

Autocamper Batteri – Strømforsyning til Autocamper

Autocamper batteri typer

Holder man ferie i autocamper, har man brug for strøm til vognens udstyr for at sikre en sikker og behagelig rejse. Det er som regel batterier, der driver vigtige funktioner såsom køleskab, vandpumpe, radio, GPS, varmesystem og aircondition.
Man har 1 startbatteri og et eller flere bodelsbatterier. Nogle ting kan man bare ikke få nok af. Strøm i brugsbatterier i autocamperen,f.eks. Men desværre viser erfaringen, at batterierne bliver afladet hurtigere, end man skulle tro.rv-batteries-homepage

Batteri typer:
Autocamper Startbatterier:
Batterier der anvendes til at starte biler med, kaldes start batterier. Disse batterier er fremstillet til at kunne afgive en meget stor strøm i kort tid og ikke til almindeligt forbrug. Hvis disse batterier anvendes som forbrugs batteri, fåes en betydelige mindre kapacitet end angivet på batteriet. Endvidere oplever man en meget ringe levetid, ofte mindre end 2 år, når et sådant batteri anvendes som brugsbatteri.

Autocamper Fritidsbatterier:
Til almindeligt forbrug, fremstilles der en række forskellige batterityper som går under betegnelsen fritidsbatterier. Fælles for disse batterier er, at de er fremstillet således at de kan holde til en vedvarende belastning og dybdeafladning. Disse batteriers levetid bliver ikke forringet af et sådant brugsmønster.

Autocamper producenter bruger Syrebatteri, Gelbatteri og AGM batterier.

autocamper batterie

AGM-batteri: AGM står for Absorbent Glass Mat, en mikrofibermåtte, som binder syre. Batterierne er lækagesikre og vedligeholdelsesfrie. AGM-batterier kan aflade kraftige strømme meget hurtigt – perfekt til brug af movere og invertere. Vigtigt! Husk at skelne mellem AGM-startbatterier og AGM-dybdeafladningsbatterier.

Gel-batteri: Her er batterisyren bundet i en gel. Gel-batteriet er komplet lækagesikkert, afgiver ikke gas, er meget cyklus-stabilt og vedligeholdelsesfrit. Er optimeret til ikke alt for høje opladnings- og afladningsstrømme. Kræver perfekt ladestyring med en tilpasset oplader.

Syre-batteri: Billige syrebatterier er komplet uegnet som autocamper batterier. Nogle typer har meget ringe kapacitet ved stort forbrug og kræver udluftning. AGM batterier bliver i større omfang brugt i autocampere.rv-electric-diagram

Kapacitet: Amperetimer: På batteriet er der påtrykt et tal med benævnelsen Ah; dette angiver batteriets kapacitet i Amperetimer. Den effektive kapacitet afhænger først og fremmest af det tidsrum, hvori batteriet aflades, og falder ved hurtigere afladning. Forkortelsen „C“ (for „Capacity“) angiver effektiv kapacitet. C100 angiver 100 timers afladningstid, C20 20 timer – en værdi, der er mere  realistisk for campister.

Afladningsholdbarhed: Et af de vigtigste købs kreterier, er hvor ofte at batteri kan tåle at blive afladet. Ifølge DOD ( Depth of discharge) skal det kunne holde til 50 % af gangene.

 

Opladning af autocamper batteriet:

For at kunne lade et blybatteri 100% op, skal der lades med en spænding på 14,4V. Ved denne spænding får batteriet optimale forhold under opladningen.  Hvis der lades med en lavere spænding, vil batteriet krystallisere, hvilket betyder, at batteriets indre modstand stiger og kan derfor ikke modtage ladestrøm.
Hvis der lades med en højere spænding vil batteriet “koge” tørt og batteriets kapacitet bliver mindre og levetiden bliver væsentlig forkortet. Lades batteriet korrekt, vil levetiden være 5-8 år, såfremt man har valgt et kvalitets- batteri.
Opladning fra 220V:  Hvor der er 220V til rådighed, er der sjældent problemer med at oplade batteriet. Men for at få den fulde kapacitet på batteriet, skal man sikre sig, at laderen lader op til 14,4V og selv regulerer ned til ca. 13,5V efter at batteriet er fuldt opladet. Hvis batteriet bliver påtrykt 14,4V i længere tid (uger) vil batteriet “koge” tørt og blive ødelagt. Det er vigtigt, at batteriet står så køligt så muligt under opladning.

Batteriet til en autocamper skal være på 12 volt og helst på minimum 80 amp./timer.

Et 12 volts batteri på 70 amp. kan give strøm til 12 x 70 = 840 watt/timer. Du skal dog ikke regne med at få mere end 75% ud af batteriets kapacitet, idet et batteri ikke har godt af at blive helt afladet.

Kontroller jævnligt at syren står ca. 10 mm over blypladerne. Efterfyld evt. med destilleret vand. Brug aldrig tændstikker eller fyrtøj/lighter for at få lys, så du kan se syreniveauet, idet dette er livsfarligt, da de gasser, som batteriet afgiver, er meget eksplosive. Pas ligledes på gnister, når du fjerner eller monterer kabelskoene på batteriet.

Autocamper batteri, Tips og råd: 
– Hvis man ønsker at øge sin batterikapacitet, skal det tilkøbte batteri vare af samme type og samme størrelse.
– Et batteri skal holdes rent og tørt, bortset fra de 2 poler (plus og minus), som jævnligt bør smøres med et tyndt lag fedt, som hindre oxydering og dårlig kontakt.
– Inden afrejse kontrolleres at der er væske på campingvognsbatteriet. Batteriet bør være fuldt opladet inden afrejse.
– Hvis batteriet kræver udluftning, skal man sørge for, at hullet omkring udluftningsslangen er helt tæt. Ellers skabes der et vacuum, som vil suge farlige gasser ind i campingvognen, når der køres.
– Man må aldrig sætte et nyt batteri sammen med et gammelt, da det nye batteri ikke har den samme indre modstand, som det gamle.
– For at undgå at bilens batteri tappes til forbrug, er det tilrådeligt at montere et spærrerelæ i bilen. Hermed sikres, at bilens batteri ikke bliver afladet, når tændingen er afbrudt. Brug aldrig en diode, da dette giver; et yderligere spændingsfald på ca. 1V og forhindrer ikke en afladning af bilens batteri.
– Hvis man ønsker at øge sin batterikapacitet, skal det tilkøbte batteri vare af samme type og samme størrelse.
– Hvis autocamperen stilles i vinterhi, er det bedste for batteriet at lade det helt op og så fjerne ledningerne fra polerne. Batteriet vil tabe sin kapacitet i løbet af vinteren (ca. 20% på 6 mdr. afhængig af fabrikat). Check dog ladetilstanden i løbet af vinteren.
– Husk at batteriet er det svageste led i hele systemet. Det er derfor vigtigt, at man vælger en god kvalitet.
– Batterier som sammenkobles skal parallel forbindes (+(plus) til+(plus) og -(minus) til -(minus)), og man benytter +(plus) fra det ene batteri og -(minus) fra det andet batteri til at forbinde kablerne fra autocamperens elektronikboks med.

Reise Mobil Batterietest

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.